Lista Amcar Club

Den amerikanske drømmen

En gjeng ivrige amcar entusiaster fra Lista kom sammen våren 1991 og hadde en felles drøm og en plan.De cruiset rundt på mange amcar-treff, samtidig som de ivret etter å starte egen amcar klubb for de stolte amerikanske bilene, og de enda stoltere eierne.

01.12.1991 ble Lista Amcar Club (LACC) stiftet.

Et interim styre bestående av Kenneth Frigstad, Jahn Omdal, Gunstein Tønnessen, Terje Langøy, Karin Kolnes og Paal Hansen ble dannet. På nyåret 1993 fikk LACC sitt første lokale, som medlemmene betalte kostnadene for av egen lomme. Klubblokalet ble leid i Per Nyvold sine lokaler på Østre Vatne i Vanse. Lokalet viste seg etter kort tid å bli kostbart å leie, dermed ble det en ny runde etter klubblokale satt i gang.

En midlertidig løsning fant de på ungdomsklubben «Hasselnøtta», hvor klubbmøtene kunne avholdes vederlagsfritt, men det var hele tiden drømmen om å eie et eget greit lokale som drev LACC videre i søken. Det ble søkt til Farsund kommune om å få kjøpt en tomt, samtidig som et bygg i Groda bortenfor Langåker ble diskutert kjøpt for 300.000 kroner. Dette bygget ble befart og rask lagt på is på grunn av tilstanden det var i.

Pels farmen

Ved middagstiden en ettermiddag ble Asbjørn Frigstad oppringt av Helge Meberg som da hadde drevet en pels farm sammen med sin far og svigersønn i lang tid. Helge hadde hørt at LACC var på jakt etter eget lokale og tomt, og sa at pels farmen hadde blitt avviklet og skulle selges. Medlemmene i LACC kjørte til Vere og så fort et stort potensial på den nedlagte pels farmen.

Terje Mikalsen stod bak salget av farmen, og det ble etter hvert avtalt at Lista Amcar Club skulle kjøpe farmen som den fremstod for kroner 250.000. Farmen ble kjøpt og registrert 16.12.1994 på LAC. Farmen var på 12 mål jord og en bygningsmasse på ca. 1500m2. I tillegg var det 21 store mink- og revehus som måtte rives og fjernes. En formidabel dugnadsinnsats ble satt i gang av klubbens medlemmer. Hallen som ble brukt til «vinterlagring» av mink ble grundig rengjort, renner i gulv ble støpt igjen, rør og elektrisk ble lagt opp, og klubbens lokaler begynte å se dagens lys som det fremstår i dag. Dermed hadde LAC fått sine egne lokaler og masse boltreplass, men også gjeld som måtte betjenes. Med denne store hallen ble det enighet om å satse på vinterlagring av biler, båter og campingvogner. Det viste seg at hallen trengte større takhøyde for å realisere denne planen, og dermed kom et lyst hode på tanken om å jekke opp hele hallen. Dette ble satt i gang og hallen ble løftet med 2 blokkerader. Stor flat kvist ble bygget på langsiden og kjøreport ble satt inn. LACC har siden da hatt sin hovedinntekt på vinterlagring i hallen.

Verkstedbygget var i pelsfarmtiden brukt til kjøkken og fryselager. Bygget ble ombygd med port i den ene enden, gipset og sparklet innvending. Løftebukk og annet ble montert slik at klubbens medlemmer hadde sin egen mekkeplass for sine biler.

I mange år arrangerte LACC treff på Nordstranda Camping. Amcar magazine var på plass i 1996 og lagde en flott reportasje der. Det har senere vært treff på farmen hvor vi har god plass og fine fasiliteter.

Drømmen er gått i oppfyllelse for Lista Amcar Club. 

Det rettes en stor TAKK for den innsatsen medlemmer av Lista Amcar Club har utført opp igjennom årene. Det er på grunn av dette vi i dag har plassen og lokalene til glede for så mange.